Afbeelding

Het waarom en het nut van een goede boekhouding

Een onderneming staat of valt met haar financiele beleid.
Met inzicht in de omzet, de winst en de kasstroom, nu en in de toekomst.
Een onderneming die deze zaken op orde heeft, kan weloverwogen beslissingen nemen.
Om een zelfstandige onderneming/eenmanszaak goed te runnen, moet je gewoon inzicht hebben in kosten en opbrengsten, en in de inkomsten en uitgaven. Een goede boekhouding geeft inzicht in wat er in de onderneming gebeurt.
Met een goede boekhouding weet je wat je aan resultaat draait, wat er staat aan banktegoeden, aan schulden aan leveranciers, geld wat je nog tegoed hebt van afnemers, verplichtingen aan de belastingen, wat je overhoudt na prive bestedingen en zo meer.
Je kunt dan simpelweg de juiste beslissingen nemen.

Want

Een goede boekhouding is niet alleen van belang voor je eigen bedrijf, maar er is ook de wettelijke verplichting om een correcte administratie bij te houden en deze enkele jaren te bewaren.
Deze administratie in excel vormt de basis voor je eigen verantwoording, voor presentatie naar derden (een bank bijvoorbeeld), en de basis voor de belastingaangifte.
Maak daarvoor geregeld een paar uur tijd, want een zorgvuldig bijgehouden administratie biedt inzicht en zekerheid, en van een niet goed bijgehouden administratie kun je wakker liggen.
Je hebt dan geen houvast meer op dit belangrijke vlak.
Zonder deugdelijke administratie en dus zonder inzicht is de kans groot dat een onderneming geen lang leven beschoren is.

Dit excel boekhoudpakket

is gezien de mogelijkheden zowel te gebruiken voor deskundigen als niet-deskundigen, en iedereen daar tussenin.
Voor deskundigen omdat er heel veel mee kan wat niet direct toont als een overload. Het is in de basis juist rustig en eenvoudig gehouden.
Voor "niet deskundigen" omdat je je heel erg kunt beperken tot basaal invoer en output daarvan. Hoe verder je ermee komt hoe meer je je in het programma kunt verdiepen.
Hou er alleen (als "niet deskundige") rekening mee dat de "verkoopkreet" dat u zonder enige kennis en interesse toch gelijk als een expert met welk pakket dan ook kunt boekhouden niet realistisch is.
U moet er zich enigszins in verdiepen, er een beetje moeite voor doen, want het is uw zaak en dus belangrijk.
Maar dat betaalt zich wel uit in kennis en inzicht.
Want een bijgewerkte en overzichtelijke administratie geeft rust en is misschien wel de belangrijkste pijler van uw organisatie.