Afbeelding

Een korte beschrijving van de tabbladen.

Invoer

Hier gebeurt het. Hier moeten de regels worden ingevuld. Als ze hier zijn gevuld zijn direct alle overzichten "bij"
De invoer is van groot belang. Met welk pakket ook gewerkt wordt, al is het op de achterkant van een sigarendoos, je moet iets logisch invoeren om er ook iets uit te krijgen.
De bedoeling is om in dit blad Invoer de regels te vullen. Iedere regel = een financieel feit = een boeking.
Hoe doe je dit ?
Loop de regel af. Een blok invoer (alle witte velden). Een blokje informatie en daarachter een blok Btw. Vul de paar gegevens per regel "handmatig" in.
Er kan niets fout. je kunt er altijd weer overheen lopen en aanpassen.
Kijk hiervoor ook naar de te downloaden handleiding.
Na een paar keer invullen is snel "een standaardinvulling" en verloopt het vlot.
Zo'n ingevulde regel wordt een boeking (een journaalpost achter de schermen). Deze boeking zorgt voor een opbouw van de overzichten.
Zie ook dat je hier kunt filteren en daarmee al een hele goede bron van info hebt.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Saldibalans

De saldibalans is eigenlijk de meest essentiele output uit een boekhoudpakket.
De saldibalans is het overzicht waar minstens 95% van accountants, administrateurs, boekhouders en belanghebbenden hun uitgaande informatiestroom op baseert. En wat dus als basis dient voor alle verdere bewerkingen.
Op de saldibalans ziet u direct wat er totaal op een rekening is geboekt. Of het nu een rekening van resultaat of van balans is.
Wilt u weten wat de gedetailleerde opbouw is, dan ga je naar tabblad output en kies daar die betreffende rekening op het overzicht grootboekkaart.
Door de saldibalans ook een snelle blik op wat al geboekt is, in 1 oogopslag je resultaat, wat je opbrengsten zijn, of wat je besteedt aan bepaalde posten.
Tevens in de complete versie zit in de tab output de maandelijkse en uitgebreide opbouw van de saldi van de winst en verliesrekening.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Output

Hierin zit heel veel.
Een kenmerk van een goede administratie is dat je van alle rekeningen uit de saldibalans de opbouw kunt volgen. En dat je de dagboekmutaties kunt volgen.
Dus wat er op die rekening allemaal is geboekt, en hoe dit opbouwt naar informatie die noodzakelijk is.

Aanwezig :
  >Grootboekkaart overzicht. Kies een rekening waarop geboekt is, en de opbouw van het saldo is direct te zien.
  >Balans of WV posten. Of beiden. Op volgorde en getotaliseerd per grootboekrekening. Dus snel inzicht in de opbouw van de winst op detail nivo.
  >Bankdagboek. Kies een bank en de mutaties worden getoond. Tevens met meelopend saldo en getotaliseerd per stuk (afschriftnr).
  >Beginbalans boeking of Memo boekingen overzicht.
  >Btw boekingen. Dus opbouw van je btw vordering of schuld.
  >Sub administratie overzichten zoals de debiteuren en crediteurenkaart
  >Dagboek Inkoop en Verkoop mutaties.
  >Saldioverzicht en saldilijst. Hierin worden op volgorde debiteur of crediteur en daarna per factuur de openstaande posten getoond. Tevens hiernaast de saldi liist. Dus per D of C wat er totaal open staat, en hoe oud het is.

Belangrijk en zinvol is dat ieder overzicht ook getoond wordt in verschillende hoofdvolgordes. Op systeemnr zoals in de invoer, op datum, op grootboekrekening.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Btw of omzetbelasting

In nagenoeg ieder bedrijf is de omzetbelasting een issue. Bij leveren van goederen en diensten heb je hiermee te maken.
Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen en/of vrijstellingen, maar voor veel ondernemers is dit onderwerp van groot belang.
Door middel van het juist invoeren van je financiele feiten en de aanwezige overzichten kunt je de omzetbelasting op een juiste wijze verwerken, en aangeven.
Btw .... nooit het meest prettige onderwerp, en hoogstwaarschijnlijk wel het meest complexe onderwerp. Desalniettemin moet de informatie wel helder te halen zijn uit een pakket.
En dat kan hiermee !

Vanuit de invoer wordt de tab btw gevuld.
Hierin worden de aangiftes met betrekking tot de omzetbelasting weergegeven.
Met behulp van de aanwezige overzichten kun je aangifte doen.
En op de output tab kun je bekijken wat de btw posten zijn inzake te vorderen, te betalen of buitenlandse btw.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Rapportage

Op dit blad kun je op basis van de saldi uit de saldibalans zelf snel je alle posten toewijzen aan de balans of de winst-en verliesrekening. Dit gaat snel en is zeer flexibel. De layout staat al klaar, en getallen en teksten zijn dus zo aan te passen.
Hiermee heb je professionele output voor jezelf, voor de bank, de belastingdienst of anderen.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Staminfo

In de staminfo staan de diverse vaste gegevens van de administratie. Dit zijn onder andere de grootboekrekeningen, de dagboeken en de btw percentages.
In theorie hoeft u hier niet veel aan te doen. Alles is met de ruim 200 rekeningen al redelijkerwijze gevuld. De grootboekrekeningen staan vast voor een aantal elementaire posten. Maar bij een flink aantal rekeningen kunt u qua omschrijvingen aanpassingen doen voor eigen gebruik, en het meer op eigen maat maken. Dus meer passend bij uw bedrijf.
De btw dient u pas aan te passen na wijziging van wetgeving.
Hoe werkt het  Zie de complete beschrijving bij de download

Gewoon aan de gang

Er kan nauwelijks iets mis, gewoon doen.
Trial en error is het beste leerproces.